Skadefotografering, mm

Har du ett ärr och har kontaktat dit försäkringsbolag om ersättning?
Då vill dom ha bilder.
Vi ombesörjer fotografering och att skicka bilder och fotograferings
kostnaden till dem.
Mm, kan vara nästan vad som helst, tex produktfotografering, reproduktion mm

Boka tid här.